Allmänt om folkdräkter

 

Alla Brages folkdräkter har egen detaljerad dräktbeskrivning, mönster och sömnads instruktioner samt material till dessa. Finlandssvenska dräktboken ger mera information om bakgrunden till folkdräkter samt kort beskrivning av dräkter och sömnader.

Här kan du läsa allmänt om kvinnodräktens och mansdräktens uppbyggnad.