Almgrens sidenmuseum

14-15.1.2015 Vörå museum

Samarbete med Almgrens sidenmuseum om folkdräkternas sidendukar.
Fotografering i Vörå Myrbergsbys museum.

På bilderna ses museiföreståndaren Lars-Erik Förars och amanuensen Kerstin Wölling.