Brages dräktsamlingar och -arkiv

Föreningen Brage fick år 1922 i uppdrag av ungdoms-, sång- och musik-, martha- och hembygdsorganisationerna att leda och övervaka dräktrekonstruktionsarbetet. Dräktforskningsarbetet leddes av fil.mag. Yngvar Heikel, som tillsammans med dräktintresserade ortsbor bildade lokala kommittér vilka bedrev insamlingsarbete.

Det insamlade materialet, tygprover, teckningar, beskrivningar och korrespondens mellan ortsborna och Heikel utgör idag Brages Dräktarkiv.

Yngvar Heikel inventerade samtliga svenskspråkiga orter under åren 1921-26 och det insamlade materialet utgör Brages Dräktmuseum. Dräktmuseet omfattar närmare 300 plagg från slutet av 1700-talet och tidigare hälften av 1800-talet.

Föreningen Brages Dräktbyrå har  alla finlandssvenka kommuners modelldräkter, närmare 90 kvinnofolkdräkter  och 100 mansfolkdräkter.

Med en folkdräkt menas en rekonstruktion av allmogens festdräkt från 1700-talet till början av 1800-talet.