Akvareller från 1900-talets början av Maja Mikander och Hanna Loden.